Kategorier
Juridik

Se till att barnen mår bra

Många föräldrar sätter helt naturligt barnen först. Men vad händer när barnen hamnar i något som mer liknar hela havet stormar? När föräldrarnas konflikter om barnens bästa går överstyr.

Att bilda familj och få barn är en himlasvallande lycka och glädje. Att få se det där rosenkindade lilla pyret komma till världen är en fantastiskt upplevelse. Det är en omvälvande tid när man inser att man är den som ska vara den trygga föräldern som skall guida barnet genom livet. Självklart kan man inte alltid vara överens om allt i föräldraskapet, så är ju livet. Men när livet tar nya vändningar och man inser att man inte kan leva med den andra föräldern, då blir det ett annat läge.

Barnets bästa framför allt

Många föräldrar löser det mesta genom att se till vad som blir bäst för barnen. Dock kan det lika gärna bli tvärtom och barnen används som slagpåsar. Det kan leda till en vårdnadstvist där man anlitar ett juridiskt ombud som hjälper till. Det är viktigt att låta barnen stå utanför föräldrarnas konflikter hur mycket känslorna än svallar. För att ha bra chanser vid en vårdnadstvist finns det några råd:

  • Var engagerad i barnets vardag och var uppdaterad om vad som händer i både skolan och på fritiden.
  • Visa att du vill samarbeta och föreslå gärna konstruktiva lösningar som kan fungera på de problem som uppstått.
  • Blir det problem av allvarlig karaktär – dokumentera och ha vittnen som kan stödja dig och barnet.

Läs vidare om vårdnadstvist på denna hemsida: vårdnadstvisterstockholm.se