Kategorier
Allmänt

Vad är en vårdnadstvist?

Vad är det egentligen som avgör vem som får vårdnaden i en vårdnadstvist? Får barnen själv vara med och bestämma var de vill bo? Hur gör man? Juristen besvarar alla dina frågor, läs och lär!

En vårdnadstvist är en rättslig process som uppkommer när två föräldrar inte kan enas om vem som ska ha vårdnaden om deras gemensamma barn. Bakgrunden till att föräldrar inte kan enas kan bero på många olika saker. Stora samarbetsproblem, våld eller missbruk i hemmet, att den ene föräldern planerar att flytta med barnen eller föra dem utomlands, eller att ett barn far illa hos den ena föräldern är några av orsakerna som kan ligga bakom en vårdnadstvist. Men en vårdnadstvist kan också bero på att den ena föräldern inte låter den andre umgås med barnen. Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är barnets rättigheter som ska tillgodoses.

Vad är det som avgör vem som får vårdnaden?

Huvudregeln i vårdnadstvister är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad, men det är ändå vanligt att att en av föräldrarna förlorar vårdnaden om barnet.
När rätten ska ta beslut om vem som ska få vårdnaden av barnet, var det ska bo och vilket umgänge det skall ha med vårdnadshavarna skall rätten alltid se till vad som är bäst för barnet och ta hänsyn till barnets egen vilja. Dock finns det olika rekommendationer för olika åldrar. Ett barn som är 12 år eller äldre har ofta större möjlighet att påverka beslutet om vårdnad än ett yngre barn. Läs mer om vårdnadstvister på denna sida: vårdnadstvist.nu