Kategorier
Juridik

Viktigt med en erfaren advokat vid en vårdnadstvist

En vårdnadstvist är ofta väldigt jobbig för alla inblandade men särskilt för barnet. Därför är det extremt viktigt att man tar hjälp av en erfaren advokat.

En vårdnadstvist uppstår vanligtvis i samband med en separation. Inte sällan har man svårt att komma överens om var barnet ska bo och gå i skolan men också hur man ska fördela tiden med barnet. Det bästa är om man kan komma fram till en lösning utanför domstol.

Detta eftersom barnet kan tvingas vittna och svara på frågor om sina föräldrar i domstol, vilket ofta upplevs som väldigt traumatiskt. Det kan dock vara svårt att som föräldrar själva lösa en vårdnadskonflikt. Ofta går det lättare om man tar hjälp av någon utomstående som exempelvis en familjerättsadvokat. Man kan även få hjälp med medling av kommunens socialkontor.

Man kan ha rätt till rättshjälp vid en vårdnadstvist

Ibland finns det låsningar mellan vårdnadshavare som gör att tvisten måste avgöras i domstol. Då är det viktigt att båda vårdnadshavarna anlitar en erfaren advokat som är specialiserad på just vårdnadstvister. I de fall man inte har råd att själv anlita en advokat kan man ha rätt till rättshjälp. Det betyder att det då är staten som står för advokatens arvode.

Men har man en hemförsäkring brukar det ingå ett rättsskydd i den som ska täcka större delen av advokatkostnader. Det kan vara bra att känna till att vid en vårdnadstvist har domstolen till uppgift att se till barnets bästa. Vad föräldrarna tycker och önskar spelar mindre roll.

Ta reda på mer genom att besöka vårdnadstvistt.se.