Kategorier
Allmänt

Renovera med en elektriker

Barn och familjelivet innebär att bostaden måste säkras. Där man tidigare gått säker så finns det numera potentiella livsfaror för ett barn. Inte minst gäller detta för eluttag och annan elektricitet. Att ta hjälp av en elektriker kan säkra hemmet och minska risken för framtida olyckor. 

Många äldre hus och villor har ojordade uttag. Det kan innebära stora faror. Sedan 1994 är det krav på alla nybyggda hus ska ha jordade uttag. Dessa är säkrare då de gör att strömmen leds tillbaka och bryts i händelse av skada. Ett ojordat uttag gör det inte: något som innebär att en trasig apparat som kopplats mot ett ojordat uttag kan bli strömförande. Har man småbarn så bör man således direkt byta ut uttagen om det handlar om ojordade sådana. 

Viktigt är att poängtera följande: du som privatperson får byta uttag, men du får inte byta ett ojordat sådant mot ett jordat. Där måste du, enligt lag, anlita en elektriker. Däremot kan du byta mellan olika jordade uttag, även om det även rekommenderas en elektriker då. Tänk även på att stickskydda alla uttag. Barn har en förmåga att vilja peta in saker i uttagen och det kan leda till fruktansvärda olyckor. Att säkra uttagen – det finns billiga skydd på exempelvis Clas Ohlson och IKEA – kan vara den bästa investeringen man gör som förälder. 

Renovera gammal el och säkra hemmet 

Vi använder mer elektrisk apparatur idag och det ställer högre krav på elsystemet i hemmet. I många fall finns en risk för överbelastning. Detta i kombination med att många hem har äldre system som inte är säkrade kan leda till stora olyckor. Tyvärr så är detta en fråga som få tar tag i. Man tar elen för given och man tänker inte på att de flesta bränder i Sverige de facto kommer av att elen är felkopplad eller att systemet är skadat. Ser man till äldre hus och de ledningar som löper genom många sådana så är de av en sådan undermålig kvalitet att de med enkelhet kan smulas sönder likt chips. Det innebär en stor risk. 

Hur ser det ut i ditt hem? Det finns egentligen bara en sak att göra i syfte att ta reda på detta: att kontakta en behörig elektriker för A) en besiktning och B) för att vidta lämpliga åtgärder. Att byta ett äldre elsystem till ett modernt sådant kommer dels att underlätta framtida användning – proppar byts exempelvis ut mot vip-säkringar – och dels också att ge både säkrare och mer uppgraderad elanvändning i framtiden. 

Visst. Det kanske inte är de roligaste pengarna att lägga på ett hus. Till skillnad mot andra renoveringar så kommer en uppgradering av elen knappt att synas. Men, detta till trots så handlar det om extremt nödvändiga åtgärder. Du får ett hus som är säkrat mot elrelaterade bränder och som samtidigt har uttag som dina barn aldrig riskerar att skada sig vid. Det går inte att värdera i kronor och ören. Vissa renoveringar och kostnader måste man ta, även om det rent estetiska får stå åt sidan. 

Dessutom så är en elektrikers tjänster inkluderade i Rot-avdraget och det går således att få en skatterabatt motsvarande 30% av den totala arbetskostnaden då man anlitar en behörig elektriker. Så dyrt behöver det inte bli.