Kategorier
Säkerhet

Säkerhetsdörrar i Stockholm – håll tjuven borta

En säkerhetsdörr i ett trapphus har många funktioner förutom att tjuvar ska hållas borta. Tala med en firma som installerar säkerhetsdörrar i Stockholm.

Du äger ett antal fastigheter i centrala Stockholm. I dina fastigheter finns såväl kontors- som bostadslägenheter. Under dagen är husen frekvent besökta, men på kvällar och nätter är aktiviteten lägre. Ett inbrott i en lägenhet skulle kunna vara förödande. Du har anledning att tro att såväl kontoren som bostäderna innehåller ting som är värdefulla för en inbrottstjuv.

Du vill skydda mot inbrott hos dina hyresgäster. Lika viktigt är det att en eventuellt uppkommen brand inte sprider sig från en lägenhet till en annan. Skulle en brand uppstå i ett trapphus skall den hålla sig där och inte kunna ta sig in i en lägenhet.

Säkerhetsdörrar är en preventiv skyddsåtgärd

Att installera säkerhetsdörrar är i första hand att betrakta som en preventiv skyddsåtgärd. En potentiell inbrottstjuv ger sig inte gärna på att utan vidare forcera en säkerhetsdörr. För att bryta sig in krävs det rejäla verktyg och ett försök till inbrott kommer att höras i hela trapphuset. En säkerhetsdörr ska kunna stå emot brand och därför är den brandklassad och brandgastät. Med det följer indirekt att cigarettrök och odörer från ett trapphus inte tränger in i en lägenhet. Inte heller buller från ett trapphus tar sig in i lägenheterna.

Med säkerhetsdörrar i Stockholm höjs värdet på en fastighet. Hyresgästerna kan känna sig säkrare, men framförallt försäkringsbolagen gillar säkerhetsdörrar – av uppenbara skäl. För fastighetsägaren innebär detta också lägre försäkringspremier. Läs mer om säkerhetsdörrar här: säkerhetsdörrar-stockholm.se.