Kategorier
Juridik

Advokat i Göteborg som är specialiserad på brottmål

Den som är misstänkt för ett brott i Göteborg gör bäst i att skaffa sig en skicklig advokat. Detta för att man ska få en så rättvis rättegång som möjligt.

Är man misstänkt för ett brott kan det vara bra att ta hjälp av en advokat så snabbt som möjligt. Då kan advokaten vara med vid polisförhör och agera som stöd. Även om brottet man misstänks för endast kan ge bötesstraff kan det vara bra att anlita en advokat. Detta för att säkerställa att man får bästa möjliga försvar.

Fälls man för ett brott blir man även prickad och kommer att finnas med i brottsregistret under en viss tid. Detta kan få till följd att man får svårt att hitta arbetet och att man inte får jobba inom vissa branscher. I vissa fall kan det även leda till att man inte får körkortstillstånd och då inte kan ta körkort.

Det händer att advokater tackar nej till uppdrag

Den advokat i Göteborg som man anlitar ska vara specialiserad på brottmål. Vill man ha tips på brottmålsadvokater finns det en bra sökfunktion på Advokatsamfundets hemsida. Men man kan även söka på nätet och gå in på de olika advokatbyråernas hemsidor. De flesta advokatbyråer erbjuder ett kostnadsfritt första möte.

Då får man berätta vad som har hänt och advokaten gör därefter en bedömning om denne kan åta sig uppdraget. Säger advokaten nej beror det oftast på att denne inte har rätt kunskap. Det kan även vara så att advokaten redan är uppbokad. Då brukar advokaten i stället kunna rekommendera en kollega eller ge tips om andra advokatbyråer.